SAMMANFATTNING

Med Stockholm som utgångspunkt undersöker vi med vårt projekt Mellanstaden hur krav på utformning och en högre exploatering av villastaden kan erbjuda en väg fram för stadens växande. Mellanstaden knyter an till det tidiga 1900-talets egnahemsrörelse av självbyggande. Vi önskar ge medborgare möjlighet ta ansvar för sin egen och andras bostadsförsörjning, att utveckla alternativa och mer personliga sätt att bo och att slippa ekonomisk exploatering. För Stockholm som helhet bidrar Mellanstaden till att knyta samman innerstad och ytterstad, att minska stadens miljöfarliga utsläpp och att ge plats för ett mindre segregerat samhälle. Till skillnad från den tidigare egnahemsrörelsen handlar Mellanstaden om att bygga flerbostadshus inom befintlig villastruktur. Om Mellanstaden byggs ut i full skala i fem av Stockholms mest centrala kommuner, Stockholm, Danderyd, Lidingö, Nacka och Sundbyberg, skulle det innebära bostäder för 160.000 personer.

Projektgrupp: Lisa Deurell (Projektledare), Aysegul Alayat och Lovisa Ohlsson

Kontakt: lisa.deurell@gmail.com

Titel: Mellanstaden – Strategi för hållbar utveckling

ISBN: 978-91-639-1125-5